Komunikaty

W dniu 26.02.2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach -Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61 ( wjazd od ul. Borowinowej ) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

2. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenie sprawozdań Władz Stowarzyszenia:

– Zarządu,

– Sądu Koleżeńskiego,

– Komisji Rewizyjnej.

b/ budżetu Stowarzyszenia na 2017 rok.

3. Wnioski i zapytania.

4. Sprawy bieżące (m.in. przyznanie tytułu karpia roku).

5. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia.

Obecność Członków Stowarzyszenia Obowiązkowa

_________________________________________________________________________

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 10.10.2015 roku Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w sprawie zmiany przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia postanowiono, że złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet członka wspierającego SW RONTOK musi być rekomendowane przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Wykaz członków zwyczajnych w zakładce „PRZEPISY”.


Posiedzenie Zarządu

Posiedzenia Zarządu SW „RONTOK” odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia. W tym czasie można uzyskać wszelkie informacje dot. przystąpienia do Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.