Komunikaty

________________________________________________________________________

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” podjął Uchwałę zmieniającą zapis w § 19 Regulaminu Połowu Ryb. Z dniem 15.10.2017 roku wprowadzono wymiar ochronny amura na 55 cm. 

________________________________________________________________________

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w Goczałkowicach Zdroju informuje, że z dniem 07.10.2017 r. dotychczasowy numer kontaktowy 2107131 został zastąpiony nowym numerem 574 993 878

—————————————————————————————————————-

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 10.10.2015 roku Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w sprawie zmiany przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia postanowiono, że złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet członka wspierającego SW RONTOK musi być rekomendowane przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Wykaz członków zwyczajnych w zakładce „PRZEPISY”.


Posiedzenie Zarządu

Posiedzenia Zarządu SW „RONTOK” odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia. W tym czasie można uzyskać wszelkie informacje dot. przystąpienia do Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.