Komunikaty

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM  OD DNIA 25.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA ZAWIESZA SIE DZIAŁANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „RONTOK”. SPRAWY ZWIĄZANE Z OPŁACANIEM SKŁADEK NALEŻY UZGODNIĆ ZE SKARBNIKIEM POD NR TEL. 514 891 540  

__________________________________________________________________

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” podjął Uchwały zmieniającą zapis w § 7 Regulaminu Połowu Ryb. który otrzymuje brzmienie. „Wędkarz który korzysta ze stanowiska musi go opuścić na prośbę właściciela. Zobowiązuje właścicieli stanowisk do utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz estetycznym i odpowiednim oznakowaniu ( numer )” oraz w § 14  ” W dniach od 01.07. do 31.08.2019 r. na stawie :RONTOK” wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu ( 1 godzina przed wschodem słońca i po zachodzie słońca ). w dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy, również w czwartki i piątki dopuszcza się wędkowanie całą dobę.

__________________________________________________________________

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w Goczałkowicach Zdroju informuje, że z dniem 07.10.2017 r. dotychczasowy numer kontaktowy 2107131 został zastąpiony nowym numerem 574 993 878

—————————————————————————————————————-

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 10.10.2015 roku Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w sprawie zmiany przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia postanowiono, że złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet członka wspierającego SW RONTOK musi być rekomendowane przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Wykaz członków zwyczajnych w zakładce „PRZEPISY”.


Posiedzenie Zarządu

Posiedzenia Zarządu SW „RONTOK” odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia. W tym czasie można uzyskać wszelkie informacje dot. przystąpienia do Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.