Komunikaty

Decyzją Zarządu SW „RONTOK” wszelkie zawody i imprezy na stawie RONTOK i w jej otoczeniu z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego są odwołane.

__________________________________________________________________

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” podjął Uchwały zmieniającą zapis: 

w § 14 Regulaminu połowu ryb na stawie RONTOK:

  1. W dniach od 01.07. do 31.08.2020 r. na stawie „RONTOK” wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu /1 godzina przed wschodem słońca i po zachodzie słońca/. W dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy, również w czwartki i piątki dopuszcza się wędkowanie całą dobę.

  2. W dniach od 01.07. do 31.08.2020 r. na stawie „RONTOK” zezwala się na wywożenie tylko zanęt środkami zdalnie sterowanymi w ilości nieprzekraczającej 1,5 litra zanęty w czasie jednego dnia wędkowania           

  3. Pozostała treść paragrafu nie ulega zmianie.

w § 18 Regulaminu połowu ryb na stawie RONTOK.

  1. SUM nie jest rybą limitowaną do rocznego połowu ryb, złowionego suma wpisujemy na marginesie z oznaczeniem S + wymiar, limit dobowy, okres ochronny, wymiar ochronny pozostają bez zmian.

__________________________________________________________________

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” podjął Uchwały zmieniającą zapis w § 7 Regulaminu Połowu Ryb. który otrzymuje brzmienie. „Wędkarz który korzysta ze stanowiska musi go opuścić na prośbę właściciela. Zobowiązuje właścicieli stanowisk do utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz estetycznym i odpowiednim oznakowaniu ( numer )”

__________________________________________________________________

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 10.10.2015 roku Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w sprawie zmiany przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia postanowiono, że złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet członka wspierającego SW RONTOK musi być rekomendowane przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Wykaz członków zwyczajnych w zakładce „PRZEPISY”.


Posiedzenie Zarządu

Posiedzenia Zarządu SW „RONTOK” odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia. W tym czasie można uzyskać wszelkie informacje dot. przystąpienia do Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.