Komunikaty

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza w dniu 23.04.2017 r. ( niedziela ) wędkarzy członków Stowarzyszenia na Wiosenne Zawody Wędkarskie im. Józefa Świgonia – otwarcie sezonu wędkarskiego 2017 r.

Przebieg zawodów:

godz. 7:00 – zbiórka na terenie Rybaczówki, rejestracja zawodników,

godz. 7:30 – odprawa, instruktaż sędziowski, losowanie stanowisk

godz. 8:20 – 11:20 czas trwania zawodów

godz. 12:00 ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie przechodniej statuetki

Zawodnicy startujący w zawodach łowią metodą dowolną na dwie wędki. W czasie trwania zawodów łowi się ryby na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych z Regulaminu połowu ryb obowiązujących w Stowarzyszeniu Wędkarskim „RONTOK”. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe złowionych ryb.

_________________________________________________________________________

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 10.10.2015 roku Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w sprawie zmiany przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia postanowiono, że złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet członka wspierającego SW RONTOK musi być rekomendowane przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Wykaz członków zwyczajnych w zakładce „PRZEPISY”.


Posiedzenie Zarządu

Posiedzenia Zarządu SW „RONTOK” odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia. W tym czasie można uzyskać wszelkie informacje dot. przystąpienia do Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.