Komunikaty archiwalne

__________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z sytuacją epidemiczną termin Walnego Zebrania Członków SW „RONTOK” został przesunięty. O terminie Walnego Zebrania członkowie zostaną powiadomieni.


Zgodnie z przyjętym wnioskiem na Walnym Zebraniu w 2020 roku ważność zezwoleń na wędkowanie na stawie Rontok jest od 01.03. do ostatniego dnia lutego następnego roku


Wprowadza się okres ochronny/zakaz połowu dla jesiotra do 31.12.2021 roku.


Decyzją Zarządu SW „RONTOK” wszelkie zawody i imprezy na stawie RONTOK i w jej otoczeniu z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego są odwołane.


Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” podjął Uchwałę zmieniającą zapis:

w § 14 Regulaminu połowu ryb na stawie RONTOK:

W dniach od 01.07. do 31.08.2021 r. na stawie „RONTOK” wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu /1 godzina przed wschodem słońca i po zachodzie słońca/. W dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy, również w czwartki i piątki dopuszcza się wędkowanie całą dobę.

Na stawie „RONTOK” zezwala się na wywożenie środkami zdalnie sterowanymi zanęty naturalnej przez cały rok tj. od 01.01. do 31.12.2021 r.            

Pozostała treść paragrafu nie ulega zmianie.

w § 18 Regulaminu połowu ryb na stawie RONTOK.

SUM nie jest rybą limitowaną do rocznego połowu ryb, złowionego suma wpisujemy na marginesie z oznaczeniem S + wymiar, limit dobowy, okres ochronny, wymiar ochronny pozostają bez zmian.

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” podjął Uchwały zmieniającą zapis w § 7 Regulaminu Połowu Ryb. który otrzymuje brzmienie. „Wędkarz który korzysta ze stanowiska musi go opuścić na prośbę właściciela. Zobowiązuje właścicieli stanowisk do utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz estetycznym i odpowiednim oznakowaniu ( numer )”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 10.10.2015 roku Zarządu Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” w sprawie zmiany przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia postanowiono, że złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet członka wspierającego SW RONTOK musi być rekomendowane przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Wykaz członków zwyczajnych w zakładce „PRZEPISY”.

Posiedzenie Zarządu

Posiedzenia Zarządu SW „RONTOK” odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia. W tym czasie można uzyskać wszelkie informacje dot. przystąpienia do Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.