Stawowa 22, 43-230 Goczałkowice Zdrój, Polska

Kiedy można wędkować na stawie Rontok, a czego robić nie wolno – warto przeczytać !

Zgodnie z regulaminem SW „Rontok”, który w całości jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Przepisy http://rontok.pl/regulamin-sw-rontok/ przypomina się o brzmieniu paragrafu 14 cytując :

” § 14. Na stawie „RONTOK” wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu ( 1 godzina przed wschodem słońca i po zachodzie słońca) . W dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy, również w piątki dopuszcza się wędkowanie całą dobę. ” Dodano również zmianę, która brzmi : ” W dniach od 01.07. do 31.08.2021 r. na stawie „RONTOK” wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu ( 1 godzina przed wschodem słońca i po zachodzie słońca ). W dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy, również w czwartki i piątki dopuszcza się wędkowanie całą dobę.”

Warto również przypomnieć czego nie wolno robić na naszym obiekcie. Wędkarzowi nie wolno:

 • stosować zanęt i przynęt z zawartością mączek kostnych i rybnych oraz podobnych przetworów,
 • nęcić ryb poza czasem wędkowania,
 • nęcić w czasie jednego dnia wędkowania przetworzonymi zanętami więcej niż 1,5 litra zanęty,
 • sprzedawać złowionych ryb,
 • rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
 • obcinać głów rybą oraz patroszyć na terenie łowiska,
 • łowić metodą „Szarpaka”,
 • stosować kotwiczek przy połowie metodą żywej lub martwej rybki ( nie dotyczy spiningu ), żywiec lub martwa rybka mogą być uzbrojone tylko w haczyk o jednym ostrzu,
 • stosować sztucznego światła służącego do lokalizowania bądź zwabienia ryby na stanowisko,
 • budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Zarządu SW „Rontok”,
 • wędkować z pontonów i łodzi,
 • wędkować z lodu,
 • zażywać kąpieli w stawie „Rontok”
 • odstępować legitymacji innej osobie,

Uprasza się wszystkich członków SW „Rontok” o przestrzeganie i stosowanie się do regulaminu.