OGŁOSZENIE

W dniu 25.02.2024 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61 ( wjazd od ul. Borowinowej ) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK”.

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

2. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenie sprawozdań Władz Stowarzyszenia:

– Zarządu,

– Sądu Koleżeńskiego,

– Komisji Rewizyjnej.

b/ budżetu Stowarzyszenia na 2024 rok.

3. Wnioski i zapytania.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia.