Regulamin „Największy Karp”

REGULAMIN
Konkursu „Największy KARP” stawu „RONTOK” organizowanych przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Rontok” w Goczałkowicach-Zdroju

Udział w konkursie może wziąć każdy wędkarz – członek Stowarzyszenia, który w danym roku złowi na stawie „Rontok” okaz karpia powyżej 70 cm i zgłosi go do konkursu.
Zgłoszenia przyjmowane będą na Rybaczówce Rontoka u gospodarza lub innego członka zarządu będącego w tym czasie na łowisku.
Zgłoszenia w przypadku połowu w dzień należy dokonać bezpośrednio po złowieniu, a w przypadku połowu nocnego dopuszcza się zgłoszenia we wczesnych godzinach rannych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrożne obchodzenie się ze złowionymi rybami i właściwe ich przechowywanie.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez osobiste powiadomienie o fakcie złowienia okazu Karpia. Gospodarz lub inny członek zarządu będący na łowisku zobowiązany jest do: udania się na stanowisko wędkarza i dokonania rejestracji połowu tj: odnotowanie danych, zważenie i zmierzenie ryby. ( wskazane wykonanie zdjęcia wędkarza ze złowioną rybą ). Ryba natychmiast po zważeniu, zmierzeniu i sfotografowaniu musi być w obecności przyjmującego zgłoszenie wpuszczona do wody.
Zwycięzca konkursu tj. wędkarz który złowi Największego Karpia sezonu otrzyma nagrodę honorową w postaci pucharu i dyplomu.
Podsumowanie będzie dokonywane podczas dorocznych Walnych Zebrań Sprawozdawczych Stowarzyszenia

UWAGI.

Przy przyjmowaniu zgłoszenia, do czasu zważenia karpi zgłoszonych do Konkursu muszą one być zarejestrowane w rejestrze połowu dużych karpi ( załącznik niniejszego regulaminu ). Po ich zważeniu i wypuszczeniu osoba przyjmująca zgłoszenie wpisuje i parafuje fakt złowienia i wypuszczenia karpi w rejestr.
Rejestry ważne są na dany rok i muszą być złożone do końca roku.